NYHETER 2022-05-25

Regionens revisorers sammanträde 23 maj 2022

Protokoll från revisorernas sammanträde den 23 maj har justerats.

Anslagsdatum: 2022-05-25

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-06-15

Protokollet finns tillgängligt vid revisionskontoret, Region Västerbotten, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan