NYHETER 2023-10-26

Regionens revisorers sammanträde den 23 oktober 2023

Protokoll från Regionens revisorers sammanträde den 23 oktober 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-10-26

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-11-17

Länk till protokoll: 

Regionens revisorers protokoll 2023-10-23

 

 

Tillbaka till nyhetslistan