NYHETER 2023-09-01

Regionens revisorers sammanträde den 25 augusti 2023

Protokoll från Regionens revisorers sammanträde den 25 augusti 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-09-01

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-09-22

Protokollet finns tillgängligt på Revisionskontoret, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan