NYHETER 2023-10-02

Regionfullmäktiges sammanträde den 19 september 2023

Protokoll från Regionfullmäktiges sammanträde den 19 september 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-10-02

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-10-23

Regionfullmäktige protokoll 230919

 

Tillbaka till nyhetslistan