NYHETER 2022-07-05

Regionfullmäktiges sammanträde den 21-22 juni 2022

Protokoll från Regionfullmäktiges sammanträde den 21-22 juni 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-07-05

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-07-26

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan