NYHETER 2023-12-04

Regionfullmäktiges sammanträde den 21-22 november 2023

Protokoll från Regionfullmäktiges sammanträde den 21-22 november 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-12-04

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-12-25

Regionfullmäktige protokoll 231121-22

Tillbaka till nyhetslistan