NYHETER 2022-03-07

Regionfullmäktiges sammanträde den 22 februari 2022

Protokoll från Regionfullmäktiges sammanträde den 22 februari 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-03-07

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-03-29

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan