NYHETER 2022-02-22

Regionfullmäktiges sammanträde den 22 februari 2022, direktjustering § 5

Protokoll från Regionfullmäktiges sammanträde den 22 februari 2022, direktjustering § 5, har justerats.

Anslagsdatum: 2022-02-22

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-03-16

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan