Regionstyrelsens arbetsutskott 14 januari 2020

Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 14 januari 2020 har justerats.

Anslagsdatum: 2020-01-20

Sista dag för överklagande av beslut: 2020-02-11

Protokollet finns tillgängligt hos registrator, Region Västerbotten, Käksvägen 11 Umeå

Tillbaka till nyhetslistan