NYHETER 2022-02-23

Regionstyrelsens arbetsutskott sammanträde den 15 februari 2022

Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 15 februari 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-02-23

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-03-17

Protokollet finns tillgängligt hos registrator, Region Västerbotten, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan