NYHETER 2023-10-17

Regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 10 oktober 2023

Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 10 oktober 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-10-17

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-11-07

Regionstyrelsens arbetsutskott protokoll 231010

 

Tillbaka till nyhetslistan