NYHETER 2023-09-19

Regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 13 september 2023

Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 13 september 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-09-19

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-10-10

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Regionens hus, Köksvägen 11 Umeå.

Regionstyrelsens arbetsutskott protokoll 13 september

 

Tillbaka till nyhetslistan