NYHETER 2023-08-28

Regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 22 augusti 2023

Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 22 augusti 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-08-28

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-09-18

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Regionens hus, Köksvägen 11 Umeå.

Regionstyrelsens arbetsutskott 2023-08-22

 

Tillbaka till nyhetslistan