NYHETER 2022-03-29

Regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 22 mars 2022

Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 22 mars 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-03-29

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-04-19

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan