NYHETER 2024-04-03

Regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 26 mars 2024

Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 26 mars 2024 har justerats.

Anslagsdatum: 2024-04-03

Sista dag för överklagande av beslut: 2024-04-25

Länk till protokoll:

Regionstyrelsens arbetsutskott Protokoll 20240326

 

Tillbaka till nyhetslistan