NYHETER 2022-05-12

Regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 3 maj 2022

Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 3 maj 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-05-12

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-06-02

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan