NYHETER 2022-05-17

Regionstyrelsens sammanträde den 17 maj 2022, direktjustering § 106

Protokoll från regionstyrelsens sammanträde den 17 maj 2022, direktjustering § 106, har justerats.

Anslagsdatum: 2022-05-17

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-06-07

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan