NYHETER 2023-10-03

Regionstyrelsens sammanträde den 26 september 2023

Protokoll från regionstyrelsens sammanträde den 26 september 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-10-03

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-10-24

Regionstyrelsen protokoll 230926

 

Tillbaka till nyhetslistan