NYHETER 2022-04-06

Regionstyrelsens sammanträde den 5 april 2022, direktjustering § 80-82, § 84-85

Protokoll från regionstyrelsens sammanträde den 5 april 2022, direktjustering § 80-82, § 84-85, har justerats.

Anslagsdatum: 2022-04-06

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-04-27

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan