NYHETER 2023-09-08

Regionstyrelsens sammanträde den 5 september 2023

Protokoll från regionstyrelsens sammanträde den 5 september 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-09-08

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-09-29

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Regionstyrelsens protokoll 5 september

 

Tillbaka till nyhetslistan