NYHETER 2023-09-06

Regionstyrelsens sammanträde den 5 september 2023, direktjustering § 155

Protokoll, § 155 från regionstyrelsens sammanträde den 5 september 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-09-06

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-09-28

Länk till protokoll:

Regionstyrelsen Protokoll § 155 direktjustering 230905

 

 

Tillbaka till nyhetslistan