NYHETER 2022-06-10

Regionstyrelsens sammanträde den 7 juni 2022

Protokoll från regionstyrelsens sammanträde den 7 juni 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-06-10

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-07-04

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan