NYHETER 2024-04-12

Regionstyrelsens sammanträde den 9 april 2024

Protokoll från regionstyrelsens sammanträde den 9 april 2024 har justerats.

Anslagsdatum: 2024-04-12

Sista dag för överklagande av beslut: 2024-05-06

Länk till protokoll:

Protokoll Regionstyrelsen §§ 39-92 2024-04-09

 

Tillbaka till nyhetslistan