NYHETER 2024-04-10

Regionstyrelsens sammanträde den 9 april 2024, direktjustering § 71


Protokoll från regionstyrelsens sammanträde den 9 april 2024 har justerats.

Anslagsdatum: 2024-04-10

Sista dag för överklagande av beslut: 2024-05-02

Länk till protokoll:

Regionstyrelsens protokoll 240409.pdf

Tillbaka till nyhetslistan