Revisorerna 13 december 2019

Protokoll från revisorernas sammanträde 13 december 2019 har justerats.

Anslagsdatum: 2020-01-07

Sista dag för överklagande av beslut: 2020-01-29

Protokollet finns tillgängligt vid revisionskontoret, Region Västerbotten, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan