NYHETER 2023-09-05

Sakkunnigutlåtande av Specialistläkare obstetrik och gynekologi, Centrum för obstetrik och gynekologi Skellefteå

I enlighet med Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) samt beslut i Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse ska sakkunnigbedömning göras för tillsättande av specialistutbildade läkare vid akademiska sjukvårdsenheter/universitetssjukvårdsenheter i Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland.

Sakkunnigutlåtande gällande anställning av Specialistläkare ostetrik och gynekologi, Centrum för obstetrik och gynekologi Skellefteå, Region Västerbotten

Referensnummer: A1224036

Anslaget publiceras: 2023-09-05

Anslaget tas ned: 2023-09-27

Sakkunnigutlåtande Specialistläkare obstetrik och gynekologi

 

Tillbaka till nyhetslistan