NYHETER 2023-09-19

Sakkunnigutlåtande av Specialistläkare (1) klinisk mikrobiologi vid Laboratoriemedicin Umeå

I enlighet med Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) samt beslut i Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse ska sakkunnigbedömning göras för tillsättande av specialistutbildade läkare vid akademiska sjukvårdsenheter/universitetssjukvårdsenheter i Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland.

 

Sakkunnigutlåtande av Specialistläkare (1) klinisk mikrobiologi vid Laboratoriemedicin Umeå

 

Referensnummer: A1231820

Anslaget publiceras: 2023-09-19

Sista dag för överklagande: 2023-10-10

 

Sakkunnigutlåtande Specialistläkare (1) klinisk mikrobiologi A1231820

Tillbaka till nyhetslistan