NYHETER 2023-10-11

Sakkunnigutlåtande av specialistläkare i handkirurgi vid Hand- och plastikkirurgisk klinik, Umeå

I enlighet med Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) samt beslut i Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse ska sakkunnigbedömning göras för tillsättande av specialistutbildade läkare vid akademiska sjukvårdsenheter/universitetssjukvårdsenheter i Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland.

 

Sakkunnigutlåtande av specialistläkare i handkirurgi vid Hand- och plastikkirurgisk klinik, Umeå

 

Referensnummer: A1220811

Anslaget publiceras: 2023-10-11

Sista dag för överklagande: 2023-11-01

 

Sakkunnigutlåtande handkirurgi

 

Tillbaka till nyhetslistan