NYHETER 2024-03-28

Sakkunnigutlåtande gällande anställning av Specialist-/överläkare med inriktning kärlkirurgi vid Kirurgcentrum NUS Umeå

I enlighet med Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) samt beslut i Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse ska sakkunnigbedömning göras för tillsättande av specialistutbildade läkare vid akademiska sjukvårdsenheter/universitetssjukvårdsenheter i Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland.

Sakkunnigutlåtande gällande anställning av Specialist-/överläkare med inriktning kärlkirurgi vid Kirurgcentrum NUS Umeå

Referensnummer: C165305

Anslaget publiceras: 2024-03-28

Sista dag för överklagande: 2024-04-18

Länk till utlåtande:

Sakkunnigutlåtande_Spec-överläk kärlkir KirC Umeå_refnr C165305_2024-03-27 (1).pdf

Tillbaka till nyhetslistan