NYHETER 2024-05-14

Sakkunnigutlåtande gällande anställning av Specialistläkare i anestesi och intensivvård vid AnOpIVA Umeå

I enlighet med Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) samt beslut i Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse ska sakkunnigbedömning göras för tillsättande av specialistutbildade läkare vid akademiska sjukvårdsenheter/universitetssjukvårdsenheter i Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland.

Sakkunnigutlåtande gällande anställning av specialistläkare i anestesi och intensivvård vid AnOpIVA Umeå

Referensnummer: C180142

Anslaget publiceras: 2024-05-14

Sista dag för överklagande: 2024-06-04

Länk till utlåtande: 

 

Sakkunnigutlåtande C180142

Tillbaka till nyhetslistan