NYHETER 2024-03-26

Sakkunnigutlåtande gällande anställning av Specialistläkare med inriktning bröst- och endokrinkirurgi vid Kirurgcentrum Umeå

I enlighet med Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) samt beslut i Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse ska sakkunnigbedömning göras för tillsättande av specialistutbildade läkare vid akademiska sjukvårdsenheter/universitetssjukvårdsenheter i Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland.

Sakkunnigutlåtande gällande anställning av Specialistläkare i kirurgi med inriktning bröst- och endokrinkirurgi vid Kirurgcentrum Umeå

Referensnummer: C170686

Anslaget publiceras: 2024-03-26

Sista dag för överklagande: 2024-04-16

Länk till utlåtande:

Sakkunnigutlåtande Specialistläkare kirurgi Kirurgcentrum Umeå Refnr C170686.pdf

 

Tillbaka till nyhetslistan