NYHETER 2023-12-04

Sakkunnigutlåtande specialistläkare anestesi och intensivvård vid AnIVA Umeå

I enlighet med Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) samt beslut i Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse ska sakkunnigbedömning göras för tillsättande av specialistutbildade läkare vid akademiska sjukvårdsenheter/universitetssjukvårdsenheter i Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland.

Sakkunnigutlåtande gällande anställning av specialistläkare anestesi och intensivvård vid AnIVA Umeå

Referensnummer: A1246734

Anslaget publiceras: 2023-12-04

Sista dag för överklagande: 2023-12-27

Länk till utlåtande:

Sakkunnigutlåtande Specläkare AnIVA Umeå Refnr A1246734

 

Tillbaka till nyhetslistan