NYHETER 2023-12-04

Sakkunnigutlåtande specialistläkare anestesi och intensivvård vid AnOpIVA Skellefteå

I enlighet med Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) samt beslut i Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse ska sakkunnigbedömning göras för tillsättande av specialistutbildade läkare vid akademiska sjukvårdsenheter/universitetssjukvårdsenheter i Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland.

Sakkunnigutlåtande gällande anställning av specialistläkare anestesi och intensivvård vid AnOpIVA Skellefteå

Referensnummer: A1244963

Anslaget publiceras: 2023-12-04

Sista dag för överklagande: 2023-12-27

Länk till utlåtande:

Sakkunnigutlåtande Specläkare anestesi intensivvård Skellefteå Refnr A1244963

 

Tillbaka till nyhetslistan