NYHETER 2024-03-06

Sakkunnigutlåtande specialistläkare i klinisk patologi vid Labcentrum, Umeå

I enlighet med Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) samt beslut i Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse ska sakkunnigbedömning göras för tillsättande av specialistutbildade läkare vid akademiska sjukvårdsenheter/universitetssjukvårdsenheter i Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland.

Sakkunnigutlåtande gällande anställning av specialistläkare i klinisk patologi vid Labcentrum, Umeå

Referensnummer: C167848

Anslaget publiceras: 2024-03-06

Sista dag för överklagande: 2024-03-27

Länk till utlåtande:

Sakkunnigutlåtande Specialistläkare i patologi Labcentrum Umeå

Tillbaka till nyhetslistan