NYHETER 2023-08-31

Sakkunnigutlåtande specialistläkare klinisk patologi, Laboratoriemedicin Umeå, Region Västerbotten

I enlighet med Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) samt beslut i Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse ska sakkunnigbedömning göras för tillsättande av specialistutbildade läkare vid akademiska sjukvårdsenheter/universitetssjukvårdsenheter i Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland.

Sakkunnigutlåtande gällande anställning av specialistläkare klinisk patologi, Laboratoriemedicin Umeå, Region Västerbotten

Referensnummer: A1246468

Anslaget publiceras: 2023-08-30

Sista datum för besvär över förslaget 2023-09-20

Aktuella sakkunnigutlåtandet

 

Tillbaka till nyhetslistan