Samordningförbundet Skellefteå-Norsjö 28 november 2019

Protokoll från Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjös sammanträde 2019-11-28 har justerats.

Anslagsdatum: 2019-12-20

Sista dag för överklagande av beslut: 2020-01-13

Protokollet förvaras på kommunledningskontoret, stadshuset Skellefteå kommun.

Tillbaka till nyhetslistan