NYHETER 2023-09-29

Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjös sammanträde den 12 september 2023

Protokoll från Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjös sammanträde den 12 september 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-09-29

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-10-23

Protokollet förvaras på kommunledningskontoret, stadshuset Skellefteå kommun.

 

Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö protokoll 12 september.pdf

Tillbaka till nyhetslistan