NYHETER 2024-04-15

Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjös sammanträde den 19 mars 2024

Protokoll från Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjös sammanträde den 22 november19 mars 2024 har justerats.

Anslagsdatum: 2024-04-15

Sista dag för överklagande av beslut: 2024-05-06

Protokollet förvaras på kommunledningskontoret, stadshuset Skellefteå kommun.

Länk till protokoll:

Protokoll Samordningsförbundet Skellefteå Norsjö Protokoll 240319

Tillbaka till nyhetslistan