NYHETER 2023-10-09

Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjös sammanträde den 29 september 2023

Protokoll från Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjös sammanträde den 29 september 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-10-09

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-10-30

Protokollet förvaras på kommunledningskontoret, stadshuset Skellefteå kommun.

 

Samordningsförbundet Skellefteå Norsjö protokoll 230929 (002).pdf

Tillbaka till nyhetslistan