NYHETER 2022-03-14

Samordningsförbundet södra Lapplands sammanträde den 24 februari 2022

Protokoll från Samordningsförbundet södra Lappland sammanträde den 24 februari 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-03-14

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-04-05

Protokollet förvaras på Samordningsförbundets kansli, Lycksele kommun.

Tillbaka till nyhetslistan