NYHETER 2023-10-16

Samordningsförbundet Södra Lapplands sammanträde den 28 september 2023

Protokoll från Samordningsförbundet Södra Lapplands sammanträde den 28 september 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-10-16

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-11-06

Protokollet förvaras på Samordningsförbundets kansli, Lycksele kommun

 

Protokoll Samordningsförbundet Södra Lappland 28 september 2023

Tillbaka till nyhetslistan