NYHETER 2023-09-25

Samordningsförbundet Södra Lapplands sammanträde den 8 september 2023

Protokoll från Samordningsförbundet Södra Lapplands sammanträde den 8 september 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-09-25

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-10-16

 Samordningsförbundet Södra Lappland protokoll 230908

 

Tillbaka till nyhetslistan