NYHETER 2022-07-28

Samordningsförbundet södra Lapplands sammanträde den 30 juni 2022

Protokoll från Samordningsförbundet södra Lappland sammanträde den 30 juni 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-07-28

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-08-18

Protokollet förvaras på Samordningsförbundets kansli, Lycksele kommun.

Tillbaka till nyhetslistan