Protokoll från Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden och utskottens protokoll finns från och med hösten 2022 att ta del av i Meetings plus:


Hjälp att söka

Offentlighetsprincipen innebär att man kan vända sig till en myndighet och begära ut en allmän handling. I Region Västerbotten finns olika typer av allmänna handlingar som är offentliga.

I vårt webbdiarium hittar du uppgifter om registrerade allmänna handlingar.

Ta del av allmänna handlingar

Kontakta diariet

Söker du protokoll och handlingar upprättade före 2021 från Regionala utvecklingsnämnden eller inom Regionförbundet Västerbottens län, dåvarande Region Västerbotten, kontakta regionens diarium. Du kan också kontakta oss om du behöver hjälp att hitta ett ärende eller söka i diariet.

regionen@regionvasterbotten.se
090-785 00 00 (växel)