Förtroendevalda revisorer

Regionens förtroendevalda revisorer är oberoende och granskar på uppdrag av regionsfullmäktige och därmed också indirekt på uppdrag av medborgarna. Revisorerna nomineras av de politiska partierna och utses av regionsfullmäktige. Regionen i Västerbotten har sju förtroendevalda revisorer.

Revisionskollegium 2019-2022:

Ordförande

Edward Riedl (M)
Edward.Riedl@regionvasterbotten.se

 

Vice ordförande
Bert Öhlund

Bert Öhlund (S)

Hörnellgatan 6
931 30 Skellefteå

Tel: 0910 - 541 95
Mob: 070 - 537 25 02
E-post: Bert.Ohlund@regionvasterbotten.se

 

Övriga medlemmar i revisionskollegiet

Thomas Nordenstam

Thomas Nordenstam (KD)

Lidvägen 15
930 10 Lövånger 

Mob: 070 - 394 94 82
E-post: Thomas.Nordenstam@regionvasterbotten.se

 

Britta Enfält

Britta Enfält (L)

Döbelnsgatan 3 A
903 30 Umeå 

Mob: 070 - 683 68 34
E-post: Britta.Erixon.Enfalt@regionvasterbotten.se

 

Mattias Sehlstedt
Mattias Sehlstedt (V)

Gluntens väg 13
907 37 Umeå 

Mob: 070 - 627 53 15
E-post: mattias.sehlstedt@regionvasterbotten.se

 

Inger-Ann Omma (S)
ingerann.omma@regionvasterbotten.se

 

Bertil Burén (C)
bertil.buren@regionvasterbotten.se

 

Regionens förtroendevalda revisorer är en egen myndighet. Revisorernas myndighet har e-postadressen: revisorerna@regionvasterbotten.se En inkommen skrivelse till regionsrevisionen i form av e-post eller vanlig post blir en allmän handling och kan komma att diarieföras.