Promemorior

På denna sida kan du ta del av promemorior, PM, kopplade till revisorernas granskningsarbete.

På denna sida kan du från och med år 2015 ta del av PM kopplade till revisorernas granskningsarbete. Revisorerna begär i vissa fall in yttranden från styrelser och nämnder med anledning av granskningen. I dessa fall publiceras även yttrandena här.

Beredning av beslutat investeringsutrymme (REV 52:2-2015)

Sammanställning av revisionsberättelser åren 2004-2014 (REV 50:2-2015)

Uppföljande granskning av utbetalda ersättningar i Hälsovalet (REV 29:2-2015)

Uppföljande granskning av regionens styrning och kontroll över projekt (REV 28:2-2015)

Uppföljande granskning av regionens leverantörsregister (REV 49:2-2015)

Uppföljande granskning av regionens strategiska råd och grupper (REV 26:2-2015)

Uppföljande granskning av regionens attestreglemente (REV 17:2-2015)

Uppföljande granskning av lönetillägg (REV 31:2-2015)

Uppföljande granskning av resefakturor (REV 19:2-2015)

Uppföljande granskning av intern kontroll av byggfakturor (REV 30:2-2015)