Fördjupade granskningar

Här kan du ladda ned 2018 års fördjupade granskningar. Revisionskontoret publicerar revisorernas missiv och ett sammandrag för varje rapport.

Missiv och sammandrag finns att hämta under respektive rubrik. I de fall styrelse eller nämnd har inkommit med skriftligt svar till revisorerna finns även detta yttrande publicerat här.

Nr 6/2018 Uppföljande granskning av landstingets ledningssystem

Nr 5/2018 Uppföljande granskning av kontrollen av legitimationer m.m.

Nr 4/2018 Granskning av landstingets systematiska miljöarbete

Nr 3/2018 Granskning av efterlevnad av GDPR

Nr 2/2018 Granskning av förlossningsvården

Nr 1/2018 Uppföljande granskning av landstingets ärendeberedning