Fördjupade granskningar

Här kommer du hitta 2020 års fördjupade granskningar samt ett kortfattat sammandrag av varje rapport. Revisorerna lämnar över granskningen tillsammans med ett missiv till granskad nämnd. Nämnden svarar till revisorerna i ett yttrande. Vi publicerar missiv och yttrande under respektive ärende.

De första granskningar för år 2020 väntas bli klara under hösten år 2020. Vill du läsa om vilka granskningar som är på gång kan du ta del av revisorernas granskningsplan som finns under menyn "Styrande dokument" eller hitta information i revisorernas nyhetsbev som finns under rubriken "Revision".