Grundläggande granskningar

Här kommer du hitta 2020 års grundläggande granskningar, revisorernas missiv till granskade nämnder och ett sammandrag för varje rapport. När styrelse eller nämnd svarar till revisorerna publicerar vi deras svar som kallas yttrande här.

Gr 14/2020 Sammanställning av iakttagelser år 2020

Gr 13/2020 Granskning av årsredovisning och årsbokslut - finansiell del

Gr 12/2020 Granskning av redovisad måluppfyllelse i årsredovisning år 2020

Gr 11/2020 Granskning år 2020 av hälso- och sjukvårdsnämnden

Gr 10/2020 Granskning av regionstyrelsens uppsikt över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll år 2020

Gr 9/2020 Granskning år 2020 av kostnämnden i Lycksele

Gr 8/2020 Granskning år 2020 av patientnämnden

Gr 7/2020 Granskning år 2020 av regionala utvecklingsnämnden

Gr 6/2020 Granskning år 2020 av måltidsnämnden i Skellefteå

Gr 5/2020 Granskning år 2020 av fullmäktiges beredningar för folkhälsa och demokrati

Gr 4/2020 Granskning år 2020 av folkhögskolestyrelsen

Gr 3/2020 Granskning år 2020 av regionstyrelsen

Gr 2/2020 Granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapport per augusti 2020

 

Gr 1/2020 Granskning av delårsrapport per augusti 2020 - finansiell del