Grundläggande granskningar

Här kommer du hitta 2020 års grundläggande granskningar, revisorernas missiv till granskade nämnder och ett sammandrag för varje rapport. När styrelse eller nämnd svarar till revisorerna publicerar vi deras svar som kallas yttrande här.

Gr 9/2020 Granskning år 2020 av kostnämnden i Lycksele

Publiceras efter revisorernas sammanträde den 19 april 2021

Gr 8/2020 Granskning år 2020 av patientnämnden

Gr 7/2020 Granskning år 2020 av regionala utvecklingsnämnden

Publiceras efter revisorernas sammanträde den 19 april 2021

Gr 6/2020 Granskning år 2020 av måltidsnämnden i Skellefteå

Gr 5/2020 Granskning år 2020 av fullmäktiges beredningar för folkhälsa och demokrati

Gr 4/2020 Granskning år 2020 av folkhögskolestyrelsen

Gr 3/2020 Granskning år 2020 av regionstyrelsen

Publiceras efter revisorernas sammanträde den 19 april 2021

 

Gr 2/2020 Granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapport per augusti 2020

 

Gr 1/2020 Granskning av delårsrapport per augusti 2020 - finansiell del