Fördjupade granskningar

Här hittar du 2021 års fördjupade granskningar samt ett kortfattat sammandrag av varje rapport. Revisorerna lämnar över granskningen tillsammans med en skrivelse till granskad nämnd, skrivelsen kallas missiv. Nämndens svar till revisorerna kallas yttrande. Vi publicerar missiv och yttrande under respektive ärende.